Skylight Logo
Skylight Logo

Sekretesspolicy

Användarvillkor


Användarvillkor

Detta är en automatiskt översatt version av våra användarvillkor. För den ursprungliga versionen, vänligen se

Glimpse LLC (som bedriver verksamhet under namnet "Skylight"), ett Delaware-baserat bolag med begränsat ansvar ("Skylight", "vi" eller "oss")
Senast uppdaterad: 14 maj 2020. Gäller från och med: 14 maj 2020

Vänligen läs följande villkor noggrant

VILLKOR OCH VILLKOR SÄTT NEDAN "VILLKOR" STYR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN PÅ WWW.SKYLIGHTFRAME.COM "WEBBPLATSEN" OCH SKYLIGHT RAMPRODUKTEN (TILLSAMMANS "TJÄNSTERNA". DESSA VILLKOR ÄR EN JURIDISKT KONTRAKT MELLAN DIG OCH SKYLIGHT OCH STYR DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. OM DU INTE ACCEPTERAR NÅGOT AV DESSA VILLKOR, SKA INTE ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER NÅGON INFORMATION SOM DIN ANVÄNDER. WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT ANSES SOM ATT VARA DITT AVTAL ATT FYLLA VARJE AV VILLKOR SOM SÄTTS NEDAN. SKYLIGHT KAN GÖRA ÄNDRINGAR AV INNEHÅLLET OCH TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS PÅ DENNA WEBBPLATS NÄR SOM HELST. GENOM ATT UPPDATERA UPPDATERADE ANVÄNDARVILLKOR PÅ WEBBPLATSEN(AR) OCH GENOM ATT SKICKA ETT E-POST MEDDELANDE OM ÄNDRINGARNA OM REGISTRERADE ANVÄNDARE. OM NÅGON ÄNDRING ÄR OACCEPTABEL FÖR DIG, KOMMER DU ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA. OM DU ANVÄNDER WEBBPLATS. TJÄNSTER, DU ANSES ATT HA ACCEPTERAT ÄNDRING.

DU FÖRETRÄDER, GODKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT DU ÄR MINST 18 ÅR GAMMAL. DU FÖRETRÄDER FÖR SKYLIGHT ATT DU LAGLIGEN KAN INGÅ I AVTAL. OM DU INGÅR DETTA AVTAL FÖR EN ENHET, SÅSOM ETT FÖRETAG, KOMMUNALITET ELLER REGERINGSORGAN SOM DU ARBETAR FÖR, FÖRETRÄDER DU FÖR SKYLIGHT ATT DU HAR LAGLIG BEFATTNING ATT BINDA DEN ENHETEN. OM DU INTE HAR BEFATTNING ATT BINDA EN SÅDAN ENHET, ANVÄND INTE TJÄNSTERNA. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGON AV VILLKOREN NEDAN, GER VI DIG INGEN LICENS ELLER RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER WEBBPLATSEN.

DET HÄR AVTALET INNEHÅLLER EN OBLIGATORISK SKILJEFÖRFARANDEKLAUSUL SOM, SOM YTTERLIGARE ANGES I AVSNITT 19 NEDAN, KRÄVER ANVÄNDNING AV SKILJEFÖRFARANDE PÅ INDIVIDUELL BASIS FÖR ATT LÖSA TVISTER, SNARARE ÄN JURYRÄTTSPROCESSER ELLER NÅGRA ANDRA DOMSTOLSPROCESSER, ELLER KLASSEHANDLINGAR ELLER KLASSESKILJEFÖRFARANDEN AV NÅGOT SLAG.

 1. Registrering

  När du registrerar dig på webbplatsen kan du bli ombedd att skapa din egen profil. Din profil inkluderar, men är inte begränsad till, personlig information såsom ditt användarnamn, din e-postadress och allmän information du vill avslöja om dig själv. Vid lyckad registrering blir du medlem på webbplatsen (en "Medlem"), och så länge du förblir en Medlem, samtycker du till att följa de då tillämpliga villkoren.

 2. Allmänna användningsbegränsningar

  1. Material Viss information, dokument, material och tjänster som tillhandahålls på och genom webbplatserna, inklusive innehåll, logotyper, grafik och bilder (tillsammans "Material") görs tillgängliga för dig av oss och är vårt upphovsrättsskyddade och/eller varumärkesskyddade arbete. Material inkluderar inte Innehåll (som definieras nedan). Villkoren som är specifika för Inlämningar beskrivs nedan.
  2. Licens Tjänsten licensieras (inte säljs) till dig. Med förbehåll för din överensstämmelse med detta avtal och endast så länge som du tillåts av Skylight att använda tjänsten, beviljar Skylight dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv och icke-överförbar licens att använda och visa och göra en kopia av materialen och använda materialen på webbplatserna endast för din personliga användning. Förutom licensen som anges i föregående mening ovan, erkänner och godkänner du att du inte har rätt att ändra, redigera, kopiera, reproducera, skapa härledda verk av, reverse engineering, ändra, förbättra eller på något sätt utnyttja något av materialen på något sätt. Denna begränsade licens upphör automatiskt, utan meddelande till dig, om du bryter mot någon av dessa villkor. Vid upphörande av denna begränsade licens samtycker du till att omedelbart förstöra alla nedladdade eller utskrivna material. Förutom vad som anges här erkänner du att du inte har någon rätt, titel eller intresse i eller till webbplatserna, några material eller tjänster.
  3. Begränsningar Du har tillåtelse att få tillgång till och använda Tjänsterna och Skylight förbehåller sig rätten att granska sådan användning. Du ansvarar för att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för alla inloggningsidentifierare, inklusive användarnamn och lösenord, tilldelade till eller skapade av dig för att få tillgång till eller använda Tjänsterna (en "ID"). Du accepterar att du ensam ansvarar för all tillgång och användning av Tjänsterna som sker under ditt ID och kommer omedelbart meddela Skylight när du blir medveten om obehörig åtkomst till eller användning av Tjänsterna. Du kommer att tillhandahålla all rimlig hjälp till Skylight för att avsluta sådan obehörig åtkomst eller användning.
  4. Användningsgränser Du samtycker till att inte missbruka Skylight-tjänsterna. Du får till exempel inte, och får inte försöka, använda tjänsterna för att göra följande: (i) undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos något system eller nätverk; (ii) bryta mot eller på annat sätt kringgå säkerhets- eller autentiseringsåtgärder; (iii) komma åt, manipulera eller använda icke-offentliga områden av tjänsten, delade områden av tjänsten som du inte har blivit inbjuden till, Skylight (eller våra tjänsteleverantörers) datorsystem; (iv) störa eller störa någon användare, värd eller nätverk, till exempel genom att skicka ett virus, överbelastning, översvämning, skräppost eller e-postbombning av någon del av tjänsterna; (v) plantera skadlig programvara eller på annat sätt använda tjänsterna för att distribuera skadlig programvara; (vi) komma åt eller söka i Tjänsterna på något annat sätt än våra offentligt stödda gränssnitt (till exempel "skrapning"); (vii) skicka oönskad kommunikation, kampanjer eller annonser eller skräppost; (viii) skicka ändrad, vilseledande eller falsk källidentifierande information, inklusive "spoofing" eller "phishing"; (ix) publicera allt som är bedrägligt, vilseledande eller kränker någon annans rättigheter; (x) marknadsföra eller marknadsföra andra produkter eller tjänster än din egen utan lämpligt tillstånd; (xi) utger sig för att vara eller förvränga din anknytning till någon person eller enhet; (xii) publicera eller dela material som är olagligt pornografiskt eller oanständigt, eller som förespråkar trångsynthet, religiöst, rasistiskt eller etniskt hat; eller (xiii) bryter mot lagen på något sätt, eller kränker andras integritet eller förtalar andra.
 3. Sekretesspolicy

 4. Din användning av webbplatserna regleras av Skylight Integritetspolicy.

 5. Innehåll

  Som mellan parterna kommer du att förbli ägare till alla rättigheter (inklusive alla immateriella rättigheter) till all data, information eller material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av dig för Skylight genom åtkomst till eller användning av tjänsterna och kommer att utesluta statistik (" Innehåll"). Du ger Skylight en evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, världsomspännande och royaltyfri licens att använda, reproducera, distribuera, publicera och offentligt visa innehållet och rätten att modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda verk från och/eller införliva samma till andra verk i någon form, media eller teknik (oavsett om det nu är känt eller senare utvecklat), enbart och uteslutande i syfte att tillhandahålla tjänsterna till dig och utföra Skylights förpliktelser enligt detta avtal. Denna licens inkluderar rätten för Skylight att tilldela och/eller underlicensiera densamma till något av dess dotterbolag eller tjänsteleverantörer eller underlicensiera till licensgivare, men endast i den utsträckning som Skylight kräver för att tillhandahålla tjänsterna och utföra sina skyldigheter enligt detta Avtal. För att undvika tvivel kommer alla media du delar med Skylight genom applikationen och över dess servrar, och eventuella härledda verk, endast att delas med dig och användare som du tillåter åtkomst till ditt Skylight-konto; under inga omständigheter kommer någon av dina media att användas för marknadsföring eller andra ändamål som inte är relaterade till din användning av Skylight-tjänsten, utan ditt uttryckliga tillstånd. Termen statistik betyder all anonym data, och uttryckligen exklusive personlig identifierbar data, som Skylight hämtar genom sin webbplats och utförandet av tjänsterna. För att undvika tvivel kan Skylight använda statistik för modifiering, förbättring och förbättring av tjänsterna, och kan använda statistik för marknadsföring eller marknadsföring av Skylight, tjänsterna eller framtida produkt- eller tjänsteerbjudanden, förutsatt att sådan användning av statistiken används. inte rimligen kan identifieras som Din samlade information ensam. Du samtycker till att du inte kommer att ladda upp, publicera eller på annat sätt göra tillgängligt på webbplatsen/webbplatserna något material som skyddas av upphovsrätt, varumärken eller någon annan äganderätt utan uttryckligt tillstånd från ägaren till sådan rätt, och bördan av att avgöra om något innehåll skyddas av någon sådan rättighet som du har. Du kommer att vara ensam ansvarig för alla skador som uppstår på grund av intrång i upphovsrätter, varumärken, äganderätter eller annan skada som härrör från innehåll som du gör. Du intygar och garanterar att: (i) Du äger allt innehåll som publiceras av dig på eller genom tjänsterna eller på annat sätt har rätt att bevilja licenserna till Skylight som anges i detta avsnitt; och (ii) postningen av ditt innehåll genom tjänsterna inte bryter mot integritetsrättigheterna, publicitetsrättigheterna, varumärkesrättigheterna, upphovsrätterna, avtalsrättigheterna eller några andra rättigheter för någon person eller enhet. Du samtycker till att betala för alla royalties, avgifter, skadestånd och alla andra pengar som är skyldig någon person på grund av innehåll som du har lagt upp till eller via tjänsterna.

 6. Tjänster

  Tjänsterna är främst för visning av ditt innehåll i digital form i Skylight-produkter. Skylight förbehåller sig rätten att göra förbättringar eller andra ändringar av tjänsterna från tid till annan, utan att väsentligt försämra deras övergripande funktionalitet.

 7. Uppdateringar

  Skylight kan tillåta eller kräva att du laddar ner uppdateringar eller patchar till din Skylight-produkt. Vissa uppdateringar kan krävas för att fortsätta använda Skylight-produkter och tjänster. Du samtycker till att Skylight automatiskt installerar tillgängliga uppdateringar till Skylight-produkter och tjänster. Om du inte installerar tillgängliga uppdateringar kan Skylight-produkter och/eller tjänster bli oanvändbara.

 8. Avstängning av tjänster

  Skylight kan tillfälligtvis avbryta (helt eller delvis) åtkomst till tjänsterna: (i) för att utföra underhåll och/eller uppdateringar av tjänsterna (antingen på schemalagd eller oschemalagd basis); (ii) på grund av en säkerhetsrisk eller skadlig användning av tjänsterna (uppfattad eller faktisk); (iii) för att följa tillämplig lag eller krav från någon internet- eller, om tillämpligt, telekommunikationsnätverkstjänsteleverantör som Skylight förlitar sig på för att tillhandahålla tjänsterna; eller (iv) för att åtgärda, avhjälpa eller förhindra någon överträdelse av detta avtal från din sida; och för att minimera eventuell avbrottstid och återställa tjänsterna så snart som rimligt möjligt, förutom där orsaken till avstängningen uppstår från din överträdelse och du har misslyckats med att vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda överträdelsen.

 9. Innehåll från tredje part

  Viss information och annat innehåll som visas i tjänsterna kan vara materialet från tredjepartslicensgivare, användare eller leverantörer till Skylight ("Innehåll från tredje part"). Innehåll från tredje part inkluderar inte Ditt innehåll. Innehållet från tredje part är i varje fall upphovsrättsskyddat och/eller varumärkesskyddat arbete av skaparen/licensgivaren. Du samtycker till att endast visa innehållet från tredje part på Din dator eller annan displayenhet enbart för Din personliga användning eller interna företagsanvändning. Du erkänner och samtycker till att enligt dessa villkor har Du ensam ingen rätt att ladda ner, cachera, reproducera, modifiera, visa, redigera, ändra eller förbättra något av innehållet från tredje part på något sätt om Du inte har tillstånd från ägaren av innehållet från tredje part.

 10. Betalningar

  Skylight kan tillåta dig att köpa premiumtjänster genom våra tjänster. Vi kan också kräva att du köper en prenumeration för att använda vissa funktioner i tjänsterna (ett "Premiummedlemskap"). Genom att köpa ett Premium-medlemskap eller andra premiumtjänster (var och en, en "Transaktion"), godkänner du uttryckligen Skylight (eller dess tredje parts betalningsbehandlare) att debitera Dig för sådan Transaktion. Skylight kan be dig att tillhandahålla ytterligare information som är relevant för din transaktion, inklusive ditt kreditkortsnummer, utgångsdatumet för ditt kreditkort och dina e-postadresser och postadresser för fakturering och avisering (sådan information, "Betalningsinformation"). Du intygar och garanterar att du har den lagliga rätten att använda alla betalningsmetoder som representeras av betalningsinformation som du tillhandahåller oss. Du erkänner och samtycker till att vi inte har något ansvar med avseende på någon handling eller underlåtenhet från Din betalningsleverantör. När du initierar en transaktion godkänner du oss att tillhandahålla din betalningsinformation till tredje part så att vi kan slutföra din transaktion och att debitera din betalningsmetod för den typ av transaktion du har valt (plus eventuella tillämpliga skatter och andra avgifter). Du kan behöva tillhandahålla ytterligare information för att verifiera din identitet innan du slutför din transaktion (sådan information ingår i definitionen av betalningsinformation).

 11. Skylight Plus-medlemskap

  1. Prenumerationsavgift Om du köper ett Skylight Plus-medlemskap kommer du att debiteras en årlig prenumerationsavgift, plus eventuella tillämpliga skatter och andra avgifter ("Prenumerationsavgift"), i början av ditt Skylight Plus-medlemskap och i början av varje årlig faktureringsperiod därefter, till den dåvarande Prenumerationsavgiften. Skylight (eller dess tredjepartsbetalningsprocessor) kommer automatiskt att debitera dig årligen på årsdagen av starten av ditt årliga abonnemang, med den betalningsinformation du har tillhandahållit, tills du avbryter ditt årliga abonnemang. Om du har ett årligt abonnemang skickar vi dig en påminnelse minst tre (3) dagar före varje förnyelse med den dåvarande Prenumerationsavgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra Prenumerationsavgifter. Vi kommer att ge dig förhandsinformation om eventuella ökningar av Prenumerationsavgifterna som gäller för ditt Skylight Plus-medlemskap.
  2. Avbokning Du kan avbryta ditt Skylight Plus-medlemskap när som helst genom att kontakta vårt supportteam på help@skylightframe.com och välja "Avbryt prenumeration". Skylight kommer att återbetala till dig det oanvända, förbetalda beloppet av din Prenumerationsavgift på en pro-rata månadsbasis. Du är ansvarig för alla Prenumerationsavgifter (plus eventuella tillämpliga skatter och andra avgifter) som uppstår tills Skylight mottar skriftlig avisering om din avbokning enligt ovan.
 12. Feedback

  Under tiden av avtalet kan du ge Skylight muntlig feedback och/eller skriftlig feedback relaterad till din användning av tjänsterna, webbplatsen eller någon annan Skylight-produkt eller -tjänst, inklusive men inte begränsat till en rapport om eventuella fel som du kan upptäcka i det föregående eller någon relaterad dokumentation. Användarinnehåll är uttryckligen undantaget från Feedback. Sådana rapporter och annat material, information, idéer, koncept, feedback och know-how som du tillhandahåller Skylight angående tjänsterna, webbplatsen eller någon annan Skylight-produkt eller -tjänst och all information som automatiskt rapporteras genom tjänsterna till Skylight ("Feedback") kommer att vara Skylights egendom. Du samtycker till att tilldela, och härmed tilldelar, alla rättigheter, titel och intresse globalt i Feedback och de relaterade immateriella rättigheterna till Skylight och samtycker till att hjälpa Skylight, på Skylights bekostnad, att fullborda och genomdriva sådana rättigheter.

 13. Länkar till tredjepartssidor

  Sidan kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte kontrolleras av Skylight. Du erkänner och godkänner att Skylight inte är ansvarig för och inte stöder eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av dessa webbplatser, inklusive, utan begränsning, noggrannheten eller tillförlitligheten hos någon information, data, åsikter, råd eller uttalanden som görs på dessa webbplatser. Du förstår vidare att sådana tredjepartssidor och tredjepartstjänster regleras av separata avtal som följer med sådana delar av tjänsterna och du samtycker till att vara bunden av villkoren i sådana avtal. Dina affärer med andra enheter som marknadsförs på eller genom tjänsterna, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster, och alla andra villkor, garantier eller representationer som är associerade med sådana affärer, är enbart mellan dig och sådan annan enhet. Du samtycker till att Skylight inte kommer att vara ansvarig eller skyldig för någon förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av sådana affärer eller som ett resultat av marknadsföringen av sådana andra enheter genom tjänsterna.

 14. Obehöriga aktiviteter

  Obehörigt användande av Tjänsterna eller Tredjepartsinnehåll kan bryta mot vissa lagar och regler. Du samtycker till att försvara, friköpa och hålla Skylight och dess tjänstemän, direktörer, anställda, dotterbolag, agenter, licensgivare och affärspartners skadeslösa från och mot alla kostnader, skador, ansvar och utgifter (inklusive advokatarvoden och försvarskostnader) som Skylight eller någon annan friköpt part lider i samband med, uppstår från eller för att undvika, någon anspråk eller krav från en tredje part baserat på Ditt Innehåll och/eller Ditt användande av Tjänsterna eller Tredjepartsinnehåll eller användningen av någon person som använder Ditt användarnamn och/eller lösenord, som bryter mot någon tillämplig lag eller regel eller upphovsrätter, varumärkesrättigheter eller andra rättigheter hos någon tredje part. Skylight kan rapportera till rättsliga myndigheter om några handlingar som kan vara olagliga och alla rapporter som den får om sådant beteende. När det är lagligt krävt eller vid Skylights diskretion, kommer Skylight att samarbeta med rättsliga myndigheter i alla utredningar av påstådda olagliga aktiviteter på denna webbplats, Tjänsterna eller på Internet.

 15. Äganderätt

  Varken detta avtal eller någon bestämmelse häröver överför äganderätt eller någon licens som inte uttryckligen beviljas från Skylight till dig av någon Skylight immateriell egendomsrätt av något slag, inklusive men inte begränsat till några tjänster eller webbplatsen, och all rätt, titel och intresse i och till det föregående och Skylights lagligt skyddade metoder, processer, system, operationer, nätverk eller kundsupportmetodik eller teknologi, eller någon annan teknologi av något slag och alla immateriella rättigheter däri kommer att förbli uteslutande hos Skylight.

 16. Villkor och uppsägning

  Även om vi helst vill att du fortsätter använda våra tjänster kan du när som helst sluta använda dem. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller avsluta tjänsterna när som helst, med eller utan anledning och med eller utan förvarning. Till exempel kan vi avbryta eller avsluta din användning om du inte följer dessa villkor eller använder tjänsterna på ett sätt som skulle orsaka oss rättsligt ansvar eller störa andra användares användning av tjänsterna. Om vi avbryter eller avslutar din användning kommer vi försöka meddela dig i förväg och hjälpa dig att hämta data, men det kan finnas vissa fall (till exempel upprepade eller flagranta överträdelser av dessa villkor, en domstolsorder eller fara för andra användare) där vi kan avbryta omedelbart.

 17. Ansvarsfriskrivning

  1. Skylight hårdvarugaranti Skylight kan erbjuda en garanti för din fysiska produkt.
  2. Återbetalnings- och ersättningspolicy Inom 120 dagar efter köpet: Om en kund inte är helt nöjd med produkten eller har tekniska problem med produkten, erbjuder vi möjligheten till en ersättning eller full återbetalning inom 120 dagar efter köpet. Om kunden föredrar en återbetalning kan vi begära att produkten returneras till oss inom 30 dagar. Vårt kundserviceteam kommer att tillhandahålla en förbetald fraktetikett så att kunden inte ådrar sig ytterligare kostnader.
   Efter 120 dagar efter köpet: Vi kommer att överväga ersättningar och återbetalningar från fall till fall.
  3. Ansvarsfriskrivning I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, BEGRÄNSAS ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE MED AVSEENDE PÅ PRODUKTER SOM INTE KAN FRISKRIVAS, TILL VARAKTIGHETEN FÖR DEN TILLÄMPLIGA UTTRYCKLIGA GARANTIN. ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, REPRESENTATIONER OCH GARANTIER, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE INTRÅNG, FRISKRIVS I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig. Denna garanti ger dig specifika rättsliga rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på jurisdiktion och som inte påverkas av denna klausul i den utsträckning att detta skulle bryta mot sådan tillämplig lag.
  4. Garantifriskrivning för tjänster Skylight kommer att vidta kommersiellt rimliga ansträngningar för att korrigera eventuella upptäckta defekter i tjänsterna. Men i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag sker din åtkomst till och användning av tjänsterna på egen risk. Vi är inte ansvariga för innehållet som tillhandahålls av, eller beteendet hos, någon användare och du bär hela risken för att använda tjänsterna och eventuella interaktioner med andra användare. Våra tjänster tillhandahålls på basis av "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIGT" och, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, representerar, garanterar eller garanterar vi inte att tjänsterna kommer att tillhandahållas utan avbrott, fel- fri, virusfri, eller att defekter kommer att åtgärdas. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING AVSÄGER VI ALLA GARANTIER AVSEENDE TJÄNSTERNA, OAVSETT, UNDERFÖRSTÅDET ELLER LAGSTÄLLD, INKLUSIVE GARANTIER OM ÄMNANDE, SÄLJBARHET, ELLER ELLER TILLGÄNGLIGT. Om tillämplig lag kräver några garantier med avseende på våra tjänster, är alla sådana garantier begränsade i varaktighet till det längre av trettio (30) dagar från datumet för din första användning eller den minsta varaktighet som tillåts enligt lag.
 18. Ansvarsbegränsning

  1. Uteslutning av följdskador och ansvarsbegränsning UTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM KRÄVS AV LAGEN, KOMMER SKYLIGHT INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON VINST, INTÄKTER ELLER DATA, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER ELLER NÅGON INDIREKTA, SÄRSKILDA, FÖLJANDE, TILL exempel, TILL exempel, TEORI OM ANSVAR, RELATERAT TILL ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄR VÅRT TOTALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSVAR SOM ÄR relaterade till eller härrör ur dessa VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA, BEGRÄNSAT TILL (A) DET BELOPP DU HAR BETALAT TILL PRODUKTEN TILL SKYLIGHT FÖR PRODUKTEN KRAV, (B) DET BELOPP DU HAR BETALAT TILL SKYLIGHT FÖR DITT SKYLIGHT PLUS MEDLEMSKAP SOM GER UPPFÖLJANDE TILL KRAV UNDER OMEDELBART TOLV (12) MÅNADERNA FÖRE DATUM DET KRÄVS UPPFÖR, ELLER (C) 159 DOLLAR OM DU ÄR 159 USD. GJORDE NÅGON BETALNING TILL SKYLIGHT UNDER SÅDAN TOLVMÅNADERSPERIOD, OM TILLÄMPLIGT.
  2. Riskfördelning BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL FÖRDELAR RISKERNA UNDER DETTA AVTAL MELLAN PARTERNA OCH ÄR EN INTRINSISK DEL AV AVTALET MELLAN PARTERNA. AVGIFTERNA SOM ANGES I DETTA AVTAL ÅTERGER DENNA RISKFÖRDELNING OCH BEGRÄNSNINGEN AV ANSVAR OCH EN SÅDAN BEGRÄNSNING SKA TILLÄMPAS TROTS EN BRIST PÅ VÄSENTLIGT SYFTE AV NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD OCH I DEN MESTA UTSTRÄCKNINGEN SOM LAGEN TILLÅTER.
 19. Lokala lagar; Exportkontroll

  Tjänster och/eller tredjepartsinnehåll kan vara olämpliga eller otillgängliga för användning utanför USA. Tjänsten kontrolleras eller drivs (eller båda) från USA och är inte avsedd att utsätta Skylight för någon icke-amerikansk jurisdiktion eller lag. Tjänsten kan vara olämplig eller otillgänglig för användning i vissa icke-amerikanska jurisdiktioner. Användning av tjänsten sker på egen risk, och du måste följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar när du gör det. Vi kan begränsa tillgängligheten av tjänsten när som helst, helt eller delvis, till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion som vi väljer.

 20. Tvistlösning och bindande skiljeförfarandeklausul.

  1. Informella försök att lösa tvist Om en tvist uppstår mellan dig och Skylight bör du först försöka lösa den genom att kontakta vår kundtjänst på help@skylightframe.com eller genom att skicka detaljerna i din klagomål, inklusive dina kontaktuppgifter för en respons, till adressen eller e-postadressen nedan. Vi kommer att försöka i god tro att lösa alla anspråk som lämnas in på detta sätt inom femton (15) dagar efter mottagandet.
  2. Avtal om skiljeförfarande; Rätt att avstå. Om informella försök att lösa tvister misslyckas eller inte används, samtycker du till att alla tvister kommer att lösas uteslutande genom bindande skiljeförfarande enligt beskrivningen här, förutom att: (i) Du kan hävda tvister i en småmål domstol i USA om dina tvister uppfyller domstolens jurisdiktionella krav; och (ii) antingen part kan driva tvister och lindring i en domstol med behörig jurisdiktion angående giltigheten och/eller intrång av en parts immateriella rättigheter.
  3. Processen Det finns ingen domare eller jury i skiljeförfarande, och domstolsgranskning av en skiljedom är mycket begränsad. En skiljeman kan dock tilldela dig individuellt samma skadestånd och former av lindring som en domstol skulle kunna göra (inklusive injunktiv och deklaratorisk lindring samt lagstadgade skadestånd), och måste följa lagen och villkoren i detta avtal som en domstol skulle göra. Allt skiljeförfarande enligt detta avtal kommer att äga rum på individuell basis; gruppskiljeförfaranden och grupptalan och privata åtgärder som allmänna ombudsmän är inte tillåtna.
  4. Opt Out IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVISION, YOU MUST NOTIFY SKYLIGHT IN WRITING WITHIN THIRTY (30) DAYS FROM THE DATE THAT YOU FIRST ACCEPT OR HAVE ACCESS TO THIS AGREEMENT BY MAILING OR FAXING AN OPT-OUT REQUEST TO OUR CUSTOMER SERVICE CENTER LISTED BELOW. YOUR WRITTEN NOTIFICATION MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS, THE EMAIL ADDRESS YOU USED TO REGISTER WITH SKYLIGHT, AND A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH US THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATIONSHIP WITH US OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY US. IF YOU HAVE PREVIOUSLY NOTIFIED US OF YOUR DECISION TO OPT OUT OF ARBITRATION, YOU DO NOT NEED TO DO SO AGAIN.
  5. Skiljedomsavgifter Fördelningen och betalningen av alla ansöknings-, administrations- och skiljedomaravgifter kommer att styras av JAMS regler som begränsar det belopp en konsument är skyldig att betala. Om skiljedomaren avgör att dina anspråk inte är frivolous enligt Federal Rules of Civil Procedure, så samtycker vi till att återbetala dig det belopp av alla ansöknings-, administrations- och skiljedomaravgifter som du är skyldig att betala för skiljeförfarandet.
  6. Skiljedomsregler Skiljeförfarandet kommer att genomföras av American Arbitration Association ("AAA") enligt dess regler om du är bosatt i USA; om din användning av produkterna huvudsakligen har varit för personligt bruk eller hushållsbruk, kommer AAA:s rutiner för konsumentrelaterade tvister inklusive miniminormerna för rättvisa också att gälla. Om du är bosatt i ett annat land än USA, kommer skiljeförfarandet att genomföras av AAA i San Francisco, Kalifornien, enligt dess regler för internationell skiljedom, och du och vi är överens om att underkasta dig den amerikanska federala jurisdiktionen. domstol i San Francisco, Kalifornien för att tvinga fram skiljeförfarande, för att vilandeförklara förfarandet i avvaktan på skiljedom, eller för att bekräfta, modifiera, frånträda eller fälla dom över den skiljedom som meddelats av skiljemannen. I händelse av en konflikt eller inkonsekvens mellan tillämpliga skiljedomsregler och denna skiljedomsbestämmelse ska denna skiljedomsbestämmelse styra och kontrollera.
  7. Tillvägagångssätt Skiljeförfarandet kommer att genomföras på engelska av en enskild skiljedomare som är en advokat med minst femton års erfarenhet av konsument- och tekniktransaktioner och som också är medlem i AAA-listan över skiljemän. Om du och vi inte kan komma överens om en ömsesidigt godtagbar skiljedomare inom femton (15) dagar efter att skiljeförfarandet har inletts, kommer JAMS att välja en neutral skiljedomare som uppfyller kvalifikationerna. AAA-reglerna finns tillgängliga på https://www.adr.org eller genom att ringa 800-778-7879 inifrån USA
  8. Inledning av skiljeförfarande För att påbörja en skiljeförfarande måste du följa de förfaranden som anges i de tillämpliga AAA-reglerna, som beskrivs på deras webbplats på https://www.adr.org.
  9. Tidsbegränsning DU MÅSTE INLEVERA EN KLAGOMÅL TILL AAA ELLER EN GODKÄND DOMSTOL INOM ETT (1) ÅR FRÅN DATUMET FÖR HÄNDELSEN ELLER FAKTA SOM GER UPPHOV TILL EN ANSÖKAN, ANNARS AVSTÅR DU FRÅN RÄTTEN ATT FÖLJA NÅGON ANSÖKAN BASERAD PÅ SÅDAN HÄNDELSE, FAKTA ELLER TVIST.
  10. Skiljeförfarande Eftersom personligt deltagande i skiljeförfarandet kan vara alltför betungande under omständigheterna, kräver skiljeförfarandet enligt denna skiljeklausul inte något personligt deltagande från parterna eller vittnen om inte båda parterna är överens om det. Antingen eller båda parterna kan delta genom skriftliga inlägg, telefonsamtal eller andra medel för fjärrkommunikation som tillåts av skiljedomaren. Skiljeförfarandet kommer att genomföras på engelska på en plats som utses av AAA och som är mest bekväm för dig.
  11. Inga grupptalan Skiljeförfarandet kan endast avgöra krav mellan dig och oss och får inte sammanföra eller sammanfoga krav från andra personer som kan ha liknande krav. Det får inte ske någon förundersökning före skiljeförfarandet utom som föreskrivs i tillämpliga AAA-regler. Skiljedomaren kommer att respektera rättsligt erkända privilegier och vidta rimliga åtgärder för att skydda kundkontoinformation och annan konfidentiell eller proprietär information.
  12. Tillämplig lag Vid genomförandet av skiljeförfarandet kommer skiljedomaren att tillämpa lagarna i delstaten Kalifornien (utan hänsyn till dess konflikträttsliga bestämmelser), inklusive amerikansk federal lag för frågor som omfattas av federal lag (t.ex. Federal Arbitration Act). Konfidentialitetsbestämmelserna i detta avtal kommer att vara verkställbara enligt bestämmelserna i California Uniform Trade Secrets Act, California Civil Code Section 3426, som ändrats. På begäran av någon part ska skiljedomaren ge en kort skriftlig förklaring till grundvalen för beslutet och utmärkelsen. Dom på utmärkelsen som utfärdats av skiljedomaren kan inges i vilken domstol som helst med behörighet. Skiljedomarens beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande för parterna, förutom någon rätt att överklaga enligt AAA-reglerna eller Federal Arbitration Act.
  13. Återvinning och advokatarvoden Om skiljemannen dömer till din fördel på grundval av alla anspråk som du ställer mot oss och utfärdar en dom som är högre i penningvärde än vårt senaste skriftliga förlikningserbjudande som gjordes till dig innan skriftliga inlagor görs till skiljemannen, då kommer vi ( i) betala dig 150 % av din skiljedomsersättning, upp till 1 000 USD utöver din skadeståndsdom; och (ii) betala dina advokater, om några, beloppet för advokatarvoden och ersätta alla utgifter (inklusive expertvittnesarvoden och kostnader) som du eller din advokat rimligen ådragit sig för att undersöka, förbereda och driva ditt krav i skiljedom. Skiljemannen kan fatta avgöranden och lösa tvister om betalning och återbetalning av sådana arvoden, utgifter och den alternativa betalningen och advokatpremien när som helst under förfarandet och på begäran från endera parten inom 14 dagar efter skiljemannens avgörande om meriter. Rätten till advokatarvoden och utlägg som diskuterats ovan kompletterar alla rättigheter till advokatarvoden och utlägg som du kan ha enligt tillämplig lag, även om du inte får återkräva dubbletter av advokatarvoden eller kostnader. Om din användning av produkterna huvudsakligen var för personligt bruk eller hushållsbruk, kommer ingen av parterna att vara berättigad till något straffrättsligt eller särskilt skadestånd och Skylight avsäger sig all rätt som det kan ha att begära en ersättning av advokatarvoden och utgifter från dig i samband med någon skiljedom av anspråk mellan oss.
  14. Sekretess Du och vi ska hålla konfidentiell all information som utbyts under skiljeförfarandet samt beslutet från skiljedomaren angående eventuella krav som skiljeförfarandet gäller enligt denna skiljeklausul. Med undantag för att lämna ut information till dina eller våra advokater, revisorer, revisorer och andra juridiska eller finansiella rådgivare, ska ingen av parterna lämna ut sådan information eller beslut till någon annan person om det inte krävs enligt lag.
  15. Fortsatt skyldighet att skilja tvister; Delbarhet Denna skiljeklausul ska överleva upphörandet av din åtkomst till eller användning av några produkter och relaterade avtal. Om någon del av denna skiljeklausul anses ogiltig eller ogenomförbar enligt lag, kommer sådan ogiltig eller ogenomförbar bestämmelse att tolkas, utformas eller reformeras i den utsträckning som krävs för att göra den giltig och verkställbar, och detta ska inte ogiltigförklara de återstående delarna av denna skiljeklausul.
  16. Skylight kundtjänstcenteradress
   Glimpse LLC (dba Skylight)
   ATTN: LEGAL/ARBITRATION
   101A Clay St #144
   San Francisco, California 94111
   help@skylightframe.com
 21. Force Majeure

  Ingen av parterna kommer att vara ansvarig gentemot den andra för något brott mot detta avtal som uppstår på grund av omständigheter som den felande parten inte rimligen kan förväntas kontrollera (vilket ska inkludera men inte begränsas till, någon gudomlig handling, brand, olycka, översvämning, krig, arbetskonflikter, statliga åtgärder, brist på offentliga tjänster, avbrott eller fel på internet eller något nätverk, telekommunikation, strömförsörjning eller infrastruktur, eller någon leverantör av något av föregående men, för att undvika tvivel, ska inte inkludera brist eller brist på tillgängliga medel, förutsatt att den andra parten snabbt meddelar den andra parten om sådana omständigheter. Om prestationen har störts, hindrats, försenats eller förhindrats under en period på mer än nittio (90) dagar, kan parten vars prestation inte påverkas omedelbart avsluta detta avtal genom skriftligt meddelande till den andra parten.

 22. Allmänt

  Dessa villkor utgör det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och Skylight avseende tjänsterna och ersätter och upphäver alla andra avtal, villkor och förhållanden som är tillämpliga på tjänsterna. Dessa villkor skapar inga rättigheter för tredje part. Skylights underlåtenhet att verkställa en bestämmelse utgör inte ett avstående från dess rätt att göra det senare. Om en bestämmelse anses vara ogenomförbar kommer de återstående bestämmelserna i avtalet att fortsätta att gälla fullt ut och en genomförbar term kommer att ersättas som återspeglar vår avsikt så nära som möjligt. Du får inte tilldela några av dina rättigheter enligt dessa villkor, och sådana försök är ogiltiga, men Skylight kan tilldela sina rättigheter till någon av sina dotterbolag eller till någon efterträdare i intresse av något företag som är associerat med tjänsterna. Skylight och du är inte juridiska partners eller agenter; istället är vår relation som oberoende entreprenörer.

 23. Electronic Communications

  Informationen som kommuniceras på denna webbplats utgör en elektronisk kommunikation. När du kommunicerar med Skylight genom webbplatsen eller andra former av elektroniska medier, såsom e-post, kommunicerar du elektroniskt med Skylight. Du samtycker till att Skylight, på eget och andras vägnar som kan vara involverade i att leverera tjänsterna (om tillämpligt), kan kommunicera elektroniskt via e-post och/eller kan göra kommunikationer tillgängliga för dig genom att publicera dem på webbplatsen, och att sådana kommunikationer, liksom meddelanden, upplysningar, avtal och andra kommunikationer som vi tillhandahåller dig elektroniskt, är likvärdiga med kommunikationer i skrift och ska ha samma kraft och effekt som om de var i skrift och undertecknade av Skylight. Meddelanden och kommunikationer till Skylight måste skickas till den tillämpliga adressen som anges i dessa villkor eller till help@skylightframe.com.

 24. Meddelande till Kaliforniens användare

  Enligt Kaliforniens civila kodavsnitt 1789.3 har Kaliforniens användare av webbplatsen rätt till följande specifika konsumenträttsmeddelande: Huvudkontoret för Glimpse LLC, d/b/a/ Skylight, är för närvarande beläget på 101A Clay St #144, San Francisco, Kalifornien 94111, USA, telefon (415) 233-6761. Avgifterna för tjänsterna anges på webbplatsen. Om du har klagomål angående tjänsterna eller vill begära en papperskopia av dessa villkor, vänligen kontakta Skylight genom att skriva till adressen ovan, eller via e-post på help@skylightframe.com, eller genom att ringa (415) 233-6761. Konsumentinformationcentret på avdelningen för konsumentfrågor kan kontaktas skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N-112, Sacramento, CA 95384, eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.